Latujen ja luistelujäiden hoito kevätkaudella 2024

Orimattilan liikuntapaikkojen hoito tehdään kolmen vakituisen henkilön työaikaresurssilla. Neljättä resurssia esitettiin vuoden 2024 talousarvioon, mutta sitä ei saatu. Käytännössä toteutamme liikuntapaikkojen hoitoa tällä hetkellä vähemmällä työaikaresurssilla kuin mitä olemme vuodesta 2012 saakka tehneet ja hoidettavien liikuntapaikkojen määrä on kuitenkin noussut noiden vuosien aikana merkittävästi. Neljäs liikuntapaikkojen hoitaja olisi tarkoittanut entisen tason säilyttämistä liikuntapaikkojen hoidossa, mutta kolmella henkilöllä palvelutason lasku oli välttämätöntä. Tämä oli tiedossa talousarvion valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.

Liikuntapaikkojen osalta henkilöstön vastuulla ovat kaupungin kaikkien ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito sekä Orimattila Areenan käyttäjäpalveluiden (mm. tapahtumien kalustaminen) toteuttaminen. Osa kylien koulujen jääkentistä ja laduista toteutetaan ostopalveluna ja osa tehdään itse. Omalla miehityksellä hoidamme talvikaudella viittä jääaluetta ja kahta kaukaloa (Jymylinnan jää + kaukalo, Jokivarren jää + kaukalo, Myllylä, Tönnö, Areena), sekä liki 70 kilometriä latuverkostoa, joista 98 prosenttia ajetaan isolla latukoneella. Kelkkalatua tehdään sivukylien kouluista Pennalaan ja Kuivannolle. Lisäksi liikuntapalveluiden tiimi huolehtii pohjavesien ajamisesta myös ostopalveluna tuotettujen koulujen jäille, jotta saadaan luistelujäät kuntoon. 

Tänä talvena palautetta on tullut siitä, ettemme aja latuja enää muualle kuin koulujen läheisyyteen. Tämä on päätös, jonka jouduimme tekemään talousarvion 2024 käsittelyn jälkeen, sillä vanhalla verkostolla kaikkien liikuntapaikkojen hoidon taso olisi laskenut merkittävästi ja palveluverkkoa ei olisi pystytty saamaan kuntoon lumisateiden jälkeen koulupäivän aikaiseen toimintaan. Tuottamamme palvelu ei ole itsessään lakisääteistä, mutta pidämme erittäin tärkeänä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus edelleen luistelun ja hiihdon opetteluun. Käynnissä oleva talouden sopeuttamisohjelma ja siinä haettavat säästöt eivät näytä myöskään tuleville vuosille helpotusta tai resurssin lisääntymistä, päinvastoin.

Talvikaudella ylläpidettävät luistelujäät 

Liikuntapalvelut 
Jymylinnan jää + kaukalo         
Jokivarren koulun jää + kaukalo 
Myllylän koulun jää 
Tönnön koulun jää 
Orimattila Areenan jää 

Ostopalveluna (pohjajäät liikuntapalveluilta) 
Mallusjoen koulun jää            
Kuivannon koulun jää               
Pennalan koulun jää                 
Virenojan koulun jää                
Luhtikylän koulun jää 
Vuorenmäen koulun jää ja kaukalo (urheilukenttä)

Talvikaudella ylläpidettävät ladut 

Liikuntapalvelut 
Pennalan koulun latu (kelkka) 
Kuivannon koulun latu (kelkka) 
Virenojan koulun latu 
Myllylän koulun latu 
Tönnön koulun latu 
Myllyn lenkki 
Yhdyslatu Myllyn lenkki – latumajan latu 
Latumajan latu 
Ämmäntöyrään hiihtokeskus 
Yhdyslatu peltola-Ämmäntöyräs 
Jymylinnan kuntorata 
Urheilukenttä 
4H-puiston ja liikuntapuiston ladut Jokivarren koululle
Arolan ja Sainion pelto
Lisäksi aikataulujen salliessa puistolatua Manssilan ja Rauhalan jalkapallokentille 

Ostopalveluna 
Järvikunnan koulun ladut 
Luhtikylän koulun ladut 
Artjärven ladut

Hae sivustolta

×